Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy eksperckiej oraz stale rozwijanym metodom badawczym, Instytut Badań Marki oferuje dziś specjalistyczną obsługę rynku w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Prowadzimy wiele rodzajów obserwacji i analiz w obrębie różnych branż rynkowych ,a otwarci na potrzeby firm każdego sektora, oferujemy naszym Klientom realizację badań dostosowanych do ich indywidualnych celów i specyfiki środowiska, w którym działają. Stąd tez, by sprostać stawianym nam wymaganiom, specjalizujemy się w obserwacji różnych obszarów rynku – wśród obszarów najczęściej przez nas weryfikowanych są obecnie:
 

  1. Badanie klientów

Zadowoleni i lojalni klienci to jeden z najistotniejszych kapitałów każdej rozwijającej się firmy. Jak wskazują obserwacje rynkowe, satysfakcja kontrahenta znacząco przekłada się na wzrost prawdopodobieństwa, że w przyszłości ponownie skorzysta on z oferty danego przedsiębiorstwa, a także – przyczynia się ona do budowania pozytywnego wizerunku firmy i poszerzania grona jej potencjalnych i stałych klientów.

Od ponad 10-ciu lat dokładamy wszelkich starań, by nasi Klienci byli w pełni zadowoleni z naszych usług, stąd wierzymy, że każdy z nich kieruje się tą samą regułą w stosunku do swoich kontrahentów – z tego też powodu profesjonalne badanie klientów to podstawowy obszar naszej działalności. W myśl tego, do Państwa dyspozycji oddajemy zestaw badań pozwalających określić poziom satysfakcji i lojalność klientów, a także poznać ich opinie o poziomie Państwa obsługi oraz jakości towarów i usług. Zebrane informacje pozwolą na wdrożenie w badanych obszarach niezbędnych zmian korygujących, celem zwiększenia poziomu zadowolenia Państwa klientów z świadczonych im usług.

  1. Badanie potrzeb i zwyczajów konsumenckich

W dobie, gdy ofertowe wyróżnienie się na rynku jest zadaniem coraz trudniejszym, ukierunkowanie na zadowolenie klienta wymaga skuteczniejszego niż konkurencja dostarczania mu produktów i usług, które najlepiej i najpełniej zaspokoją jego potrzeby. Kluczem do tego jest nie tylko dbałość o jakość oferowanych dóbr, ale również skuteczne docieranie do konsumenta oraz sukcesywne poznawanie preferencji i oczekiwań swoich realnych oraz potencjalnych kontrahentów – informacje te dostępne są za pośrednictwem różnych źródeł, ale najwiarygodniejsze pozyskać można jedynie drogą bezpośrednich badań klientów.

Mając to na uwadze, Instytut Badań Marki oferuje Państwu realizację badań, ukierunkowanych na poznanie realnych potrzeb rynku, tj. potrzeb i pragnień konsumentów. Znaczącym elementem tych obserwacji jest ponadto możliwość pozyskania sugestii klientów w zakresie poszczególnych produktów i usług firmy, jak również – weryfikacja stopnia atrakcyjności rozwiązań, które firma zamierza wdrożyć w przyszłości. Ogół tej wiedzy pozwali Państwu na optymalne dostosowanie obecnie oferowanych produktów i usług do potrzeb i preferencji konsumentów, a w niektórych przypadkach – także na odnalezienie nisz rynkowych. Jednocześnie, badanie preferencji klientów nierozerwalnie połączone jest z obserwacją konsumenckich zwyczajów, motywów i postaw. Czynniki te mają kluczowe znaczenie w poprzedzającym zakup procesie decyzyjnym konsumenta, ich znajomość jest więc niezbędna do opracowania skutecznej strategii marketingowej oraz później – w procesie promocji produktu i komunikacji z klientem.

  1. Analiza konkurencji

Konkurencja, szczególnie obecnie, stanowi jedno z bardziej dynamicznych i wielopłaszczyznowych zjawisk, jakich doświadczyć można w gospodarce rynkowej. Choć firmy zmieniają się z myślą o potrzebach swoich klientów, to właśnie rywalizację z innymi przedsiębiorstwami sektora rynkowego uważa się za szczególny bodziec do podejmowania przez nie nowatorskich rozwiązań i biznesowych wyzwań. Wypracowywanie innowacyjnych kierunków rozwoju i strategii konkurencji to dziś kroki niezbędne do umacniania aktualnej pozycji rynkowej i budowania trwałej przewagi nad konkurentami. Ich podjęcie niesie ze sobą zarówno szansę na rynkowy sukces, jak i ryzyko porażki, którym to obarczone są wszystkie decyzje biznesowe – kroki te poparte być zatem powinny nie tyle bezwiednym przeczuciem, co wnikliwą znajomością swego konkurencyjnego otoczenia.

Jako wieloletni obserwator rynku, Instytut Badań Marki dostrzega intensywność walki konkurencyjnej w zakresie promowania produktów, dystrybucji czy cen. Aby ograniczyć jej negatywne skutki i umocnić Państwa rynkową konkurencyjność, oddajemy do Państwa dyspozycji ofertę profesjonalnej i szczegółowej analizy konkurencji. Nasze badania pozwolą Państwu na identyfikację kluczowych graczy danego rynku, a także m.in. – na rozpoznanie słabych i mocnych stron głównych konkurentów, ich planów, ofert, cech wyróżniających i grup odbiorców oraz strategii w zakresie cen, promocji czy dystrybucji. Dysponując pełnym obrazem swojego otoczenia konkurencyjnego, poznają Państwo m.in. aktualną pozycję rynkową wobec swych kluczowych konkurentów, odnajdą niezagospodarowane nisze rynkowe oraz wytypują obszary, w których powinni budować przewagę strategiczną – jest to niezbędne do optymalizacji przyjętych strategii w zakresie rynkowej rywalizacji oraz podjęcia kroków w celu wyprzedzenia konkurencji i podjęcia skutecznej walki konkurencyjnej. Znaczącą korzyścią analizy konkurencji jest ponadto niepowtarzalna możliwość podejrzenia i zaimplementowania najlepszych na rynku praktyk marketingowych czy sprzedażowych.

Analiza konkurencji rekomendowana jest szczególnie dla firm o słabej pozycji rynkowej lub też stojących w obliczu znaczących decyzji biznesowych – planujących dla przykładu ekspansję na nowe rynki lub dywersyfikację swojej działalności na rynku bieżącym.

  1. Badanie wizerunku firmy

Wygląd to nie wszystko, jednak dbanie o dobry wizerunek zawsze procentuje – także w biznesie. Nie od dziś wiadomo bowiem, że właściwie wykreowany w świadomości konsumenta obraz firmy pozwala mu ocenić jakość jej produktów i usług jeszcze przed samym zakupem – w znacznej mierze wpływa zatem na jego decyzje nabywcze. Współczesne działy Public Relations, świadome iż korzystny wizerunek przedsiębiorstwa stanowi element budowania jego silnej pozycji rynkowej, niestrudzenie pracują nad wypracowaniem silnego, pozytywnego i rozpoznawalnego obrazu swoich firm w oczach konsumentów. Działania te nie zawsze idą jednak w parze z kontrolą ich skuteczności – pomimo poniesionych kosztów przedsięwzięć promocyjnych, ukształtowany wizerunek faktyczny wielu firm odbiega od wizerunku przez nie pożądanego. Jeden z cenniejszych kapitałów przedsiębiorstw nie jest zatem należycie wykorzystywany.

Z naszą pomocą zweryfikują Państwo odbiór swojej firmy, jej marki i produktów wśród klientów, kontrahentów i konkurencji. Kompleksowe badanie wizerunku, jakie oferuje Instytut Badań Marki, stanowi analizę mocnych i słabych stron bieżącego obrazu ogółu przedsiębiorstwa oraz pozwala określić m.in. jak postrzegają je klienci, na które elementy jego wizerunku zwracają szczególną uwagę oraz czym wizerunkowo odróżnia się ono od konkurencji. Zebrane wskazówki, stanowiąc podłoże decyzji marketingowych, umożliwią efektywniejsze zarządzanie obrazem firmy oraz podjęcie niezbędnych działań, by skutecznie umocnić dotychczasowy jej wizerunek – pozwoli on na wyróżnienie swoich produktów i zdobycie przewagi nad konkurencją.