Każde z powierzonych nam zleceń wypełniamy z zaangażowaniem i pasją. Na skuteczność realizowanych badań wpływa jednak nie tylko profesjonalizm i postawa naszych specjalistów od spraw rynku, ale również baza metodyczna, z której korzystają.

Instytut Badań Marki realizuje projekty w oparciu o sprawdzone i wypróbowane metody oraz techniki – gwarantują one skuteczność badań i pełną wiarygodność ich wyników. Dodatkowo, dla zapewnienia naszym Klientom najwyższego poziomu rynkowych obserwacji, stale doskonalimy swoje narzędzia badawcze oraz sukcesywnie rozszerzamy ich katalog.

Ponieważ każde otrzymane ze zleceń jest dla nas wyjątkowe, jego realizację dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, a stosowane w nich metody i techniki badawcze – do aktualnego problemu oraz specyfiki danego rynku i produktu. Bardzo często, dla uzyskania najwyższej wiarygodności wyników, badania realizujemy wykorzystując wszystkie z dostępnych nam technik oraz narzędzi ilościowych i jakościowych metod badawczych.