W dobie nowoczesnych technologii niezrównanym wręcz sposobem na prowadzenie badań ankietowych jest ich realizacja za pośrednictwem Internetu. Badania tego typu (tzw. CAWIComputer Assisted Web Interviews) bazują na ankietach w formie odpowiednio przygotowanych formularzy internetowych, obsługiwanych przez wszystkie popularne przeglądarki www. Dotarcie do grupy docelowej odbywa się najczęściej poprzez umieszczenie odnośnika do ankiety na stronach internetowych, najczęściej branżowych i dedykowanych pożądanej grupie respondentów lub też – poprzez rozesłanie zaproszeń do badania wraz z stosownym odnośnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (jest to rozwiązanie rekomendowane zwłaszcza, gdy dostępna jest baza e-mail respondentów). Tym sposobem, ankiety online można realizować na bardzo dużych, nieraz specyficznych, próbach, a przy tym – relatywnie szybko i przy stosunkowo niskich kosztach. Nie są to jednak jedyne korzyści, jakie niesie ze sobą elektroniczna forma badań ankietowych – ponadto pozwalają one m.in. rozszerzać pytania o multimedialne materiały poglądowe, gwarantują respondentowi anonimowość i swobodę odpowiedzi oraz pozwalają przystąpić do rozwiązywania kwestionariusza w dogodnym dla niego momencie, a także znacząco skracają czas uzyskania wyników badania.