Ankiety to specyficzny rodzaj wywiadu – respondent nie podejmuje rozmowy z ankieterem, a samodzielnie uzupełnia uprzednio przygotowany przez niego kwestionariusz, opatrzony stosowną instrukcją jego wypełnienia. Zaletą tej techniki jest zapewnienie badanemu poczucia anonimowości, co skłania do szczerych, nieskrępowanych odpowiedzi, ankieterowi natomiast pozwala zazwyczaj na szybkie przebadanie dużej zbiorowości osób z danego środowiska przy możliwie małym nakładzie sił i środków.