Jedną z podstawowych technik badawczych, jakie stosuje się do dziś w naukach społecznych jest obserwacja. Skupia się ona, jak wskazuje jej nazwa, na zamierzonej obserwacji zjawisk, zachowań i zdarzeń, jakie zachodzą w wyznaczonym obszarze badawczym. Choć wyróżniamy różne jej rodzaje, obserwacja prowadzona jest zawsze według ustalonego wcześniej usystematyzowanego planu, a jej realizacja odbywa się w sposób obiektywny i pod kątem określonego celu badawczego. Obszarem, który najczęściej poddajemy obserwacjom jest Internet – medium, stanowiące dziś globalne narzędzie komunikacji i przesyłu informacji. Jego ciągły rozwój zrewolucjonizował życie człowieka, przenosząc w sferę cyberprzestrzeni znaczną część jego aktywności – także tej biznesowej. Stwarzając przestrzeń do prowadzenia działań marketingowych, zawierania transakcji czy wymiany opinii konsumenckich i pracowniczych, Internet stanowi bogate źródło informacji branżowych – warto je uwzględnić, poznając rynek, na którym funkcjonujemy.