Wywiady prowadzone za pośrednictwem sieci telefonicznej stanowią kolejną z częściej stosowanych metod badań ilościowych – pozwalają one w relatywnie krótkim czasie realizować badania na dużych, nawet ogólnopolskich, próbach, znacznie ograniczając przy tym koszty samych badań. Wynikająca z formy wywiadu telefoniczna interakcja gwarantuje respondentowi swoiste poczucie anonimowości i bezpieczeństwa, skłaniając go do szczerego i bardziej śmiałego udzielania odpowiedzi, ankieterowi z kolei pozwala na bieżąco pogłębiać kwestie nadal otwarte i pytania opisowe (może on także pobudzać badanego do większego zaangażowania w udzielanie odpowiedzi). Wywiad przeprowadzany jest według ściśle określonego scenariusza, a jego realizacja wspomagana jest na ogół komputerowo (badanie typu CATIComputer Assisted Telephone Interview) – pozwala to na szybki eksport danych po zakończeniu badania oraz minimalizuje czas oczekiwania na raport wyników.