Sosnowiec, dn. 27.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Instytutu Badań Marki Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20, wytoczył proces przeciw: Wiktorowi Sobierajskiemu oraz Tomaszowi Kwiatek reprezentujących Niezależną Gazetę Obywatelską w Opolu o naruszenie dóbr osobistych spółki poprzez publikowanie obraźliwych i nieprawdziwych treści na temat jej działalności.

W trakcie procesu Pozwani przyznali, że publikowane przez Nich treści zawarte w artykułach nie zostały zweryfikowane u źródła, czyli w samej spółce, jak również nie mają uzasadnienia merytorycznego, tak więc autorzy oparli się wyłącznie na zeznaniach świadków i Ich odczuciach, a nie na faktach i dokumentach mających na celu przedstawienie rzeczywistego stanu rzeczy.

Instytut Badań Marki Sp. z o.o. stanowczo zaprzecza jakoby publikowane treści na łamach NGO w Opolu miały jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości, a opisane w nich praktyki były stosowane przez spółkę.

Informujemy również, że wyrok ogłoszony przez Sąd Okręgowy w Opolu, na mocy którego Sąd oddalił pozew w sprawie naruszenia dóbr osobistych, a nie wyrokował prawdziwość publikowanych informacji jest nieprawomocny, a Spółka będzie składać apelację utrzymując niezmiennie swoje dotychczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Nie zgadzamy się na bezkarne publikowanie oszczerstw przykrywanych „wolnością słowa” dlatego podejmiemy wszelkie działania, aby prawda ujrzała światło dzienne.

Jednocześnie w tym miejscu pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym Klientom, Partnerom i Sympatykom za okazane wsparcie, ciepłe słowa i życzliwość.

To dzięki ludziom takim jak Wy mamy siłę i motywację do dalszego działania.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Instytutu Badań Marki Sp. z o.o.