Certyfikaty i wyróżnienia to powszechnie uznawane na rynku wyznaczniki firm o wysokich standardach – dowodzą ich kompetencji, poświadczają o posiadanych umiejętnościach i szczególnych osiągnięciach czy wreszcie gwarantują konsumentom produkty i usługi najwyższej jakości. Niosą ze sobą prestiż, poprawiają wizerunek i wyróżniają wśród konkurencji.


Certyfikat „MARKA UZNANA NA POLSKIM RYNKU” jest znamienitym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw i jednostek publicznych, nadawanym na podstawie nieposzlakowanych opinii oraz rekomendacji konsumenckiej. Potwierdzający rzetelność, uczciwość i zachowanie biznesowej etyki stanowi on wiarygodne poświadczenie profesjonalizmu i społecznej odpowiedzialności odznaczonych oraz odzwierciedla uznane, jakim darzą ich klienci, pracownicy i partnerzy biznesowi.

Udział w naszym projekcie to niepowtarzalna okazja, by poznać rynkową opinię o sobie, a zarazem – by znaleźć się w elitarnym gronie przykładnych podmiotów, umacniając tym samym swą rynkową pozycję i kształtować wizerunek swojej marki.

Przejdź do strony projektu klikając na poniższy baner.Zapewnienie turystom udanego pobytu to swoiste wyzwanie, przed którym sukcesywnie stają wszystkie ośrodki wypoczynkowe. Uczestnicy naszego projektu sprostali temu wymagającemu zadaniu, gwarantując swym gościom najwyższy standard usług turystycznych oraz profesjonalny poziom obsługi klienta – potwierdzeniem tego jest nasz honorowy certyfikat pn. „Zadowolony Turysta”. Przyznawany przez nas w oparciu o opinie zadowolonych gości i poparty badaniem rynku, stanowi swoistą rekomendację, dla tych którzy poszukują sprawdzonego miejsca, by dobrze wypocząć.

Przejdź do strony projektu klikając na poniższy baner.Certyfikat „Bezpieczna Placówka Medyczna” jest prestiżowym wyróżnieniem dla jednostek służby zdrowia, które w dobie epidemii koronawirusa zapewniają swoim pacjentom, lekarzom i personelowi medycznemu należytą ochronę przed zakażeniem. Przyznawany w oparciu o rekomendacje pacjentów i poparty naszymi rynkowymi obserwacjami, rzetelnie poświadcza o bezpiecznym świadczeniu usług leczniczych w odznaczonej placówce. Warto z usług tych skorzystać!

Przejdź do strony projektu klikając na poniższy baner.Projekt „Konsumencki Laur Zaufania” ma na celu wyróżnianie przedsiębiorstw i jednostek publicznych, które oferują najwyższej jakości produkty i usługi oraz zapewniają najwyższe standardy obsługi klienta. Jako kolejny z naszych ogólnopolskich projektów certyfikujących, stanowi on wiarygodne poświadczenie biznesowej rzetelności odznaczonych podmiotów, pomagając im umacniać ich wizerunek i pozycję na rynku.

Nie bez znaczenia dla powyższego jest fakt, iż honorowy certyfikat projektu przyznawany jest wyłącznie za sprawą rekomendacji zadowolonych Klientów i bazuje na ich pozytywnych opiniach – stanowi on zatem swoisty wyraz ich uznania i wdzięczności, co czyni nasze odznaczenie jeszcze bardziej znamienitym.

Przejdź do strony projektu klikając na poniższy baner.Nasz Certyfikat to niepowtarzalne wyróżnienie stworzone z myślą o promowaniu przedsiębiorstw i jednostek publicznych, które prowadzą działalność w sposób przykładny i etyczny, wykazując daleko idącą dbałość o dobro i satysfakcję swoich Klientów poprzez zapewnienie im produktów i usług możliwie najwyższej jakości. Nasz Certyfikat to zatem wyjątkowe uhonorowanie wyjątkowej dbałości o swoich Klientów. Na szczególny wymiar naszego odznaczenia składa się jednak nieco inny aspekt niż sam przedmiot oceny – przyznajemy je w oparciu o rekomendację i opinie samych Klientów, co już samo w sobie stanowi jedną z najcenniejszych form wyróżnienia dla prywatnych i publicznych podmiotów. Odznaczenie naszym Certyfikatem oznacza, ze podmioty takie spełniły pokładane w nich oczekiwania, zostały zauważone i docenione oraz zaskarbiły sobie wdzięczność i uznanie swoich Klientów.

Przejdź do strony projektu klikając na poniższy baner.Instytut Badań Marki od lat obserwuje rynek i funkcjonujące na nim przedsiębiorstwa – dzięki temu wiemy, jakie atrybuty firm poszczególnych branż konsumenci cenią najbardziej i na które z nich zwracają szczególną uwagę, dokonując decyzji o zakupie danego produktu czy usługi. To właśnie w oparciu o te najbardziej pożądane na rynku wartości kreujemy od lat nasze autorskie certyfikaty – prestiżowe wyróżnienia, świadczące o posiadaniu cech, jakimi w opinii klientów legitymować się powinien przykładny przedsiębiorca.

W dobie, gdy bezpieczeństwo pracowników jest kluczowe nie tylko dla nich samych, ale odgrywa także coraz większe znaczenie dla parterów biznesowych i klientów oddajemy do Państwa dyspozycji innowacyjny Projekt: „Lider Bezpiecznej Pracy”.

Powstał z myślą o promowaniu krajowych pracodawców, którzy przestrzegając przepisów prawa pracy – organizują działalność w sposób zapewniający swoim pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieniczne warunki pracy.

Przyznany tytuł stanowi wyznacznik przedsiębiorstw, z którymi warto podjąć współpracę i z których usług warto skorzystać. Pracownicy to wszak największy kapitał każdej firmy – przedsiębiorstwo, które szanuje swój personel i dba o jego dobro, oddaje do dyspozycji swoim klientom i kooperantom to, co w swych zasobach ma najcenniejsze.

Przyznawany w Projekcie Certyfikat jest zatem wyróżnieniem prestiżowym. Budując pozytywny wizerunek firmy bezpiecznej, tj. przyjaznej swoim pracownikom, dla każdej z branż pozwala wybrać lub zweryfikować potencjalnego usługodawcę czy partnera biznesowego. Dzięki intuicyjnemu portalowi, procedura ta odbywa się w sposób szybki i komfortowy, bez wychodzenia z domu. Certyfikat jest jednocześnie narzędziem pozwalającym na pozyskanie wartościowych pracowników.

Uczestnicy projektu mogą liczyć ponadto na szereg dodatkowych korzyści w tym – dostęp do dodatkowych narzędzi budowania pozytywnego wizerunku bezpiecznej firmy.

Jak zostać Liderem Bezpiecznej Pracy? Przejdź do strony projektu klikając na poniższy baner.

Szczególną grupę klientów Instytutu stanowią placówki oświatowe. Dokonane obserwacje wskazują, że pomimo usilnych starań, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz ministerialne programy nie przyczyniły się do ograniczenia liczby wypadków w polskich szkołach – w ostatnim roku szkolnym liczba nieszczęśliwych incydentów w jednostkach oświatowych odnotowała nawet tendencję zwyżkową. Mając na uwadze świadomość, jak ważne dla rodziców jest bezpieczeństwo ich pociech oraz w trosce o dobro dzieci i młodzieży, Instytut Badań Marki zainicjował Projekt „Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Promuje on te jednostki oświatowe, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich uczniów i podopiecznych. Potwierdzenie udziału w projekcie stanowi specjalny Certyfikat, będący uhonorowaniem znaczących działań placówki na rzecz bezpieczeństwa jej uczniów – jest on zatem wyróżnieniem szczególnym i prestiżowym. Poświadczając o wysokim poziomie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, pozwala wybrać lub zweryfikować potencjalne miejsce kształcenia – jest to niezmiernie istotne zwłaszcza dla troszczących się o swe pociechy rodziców oraz młodzieży, która obok walorów edukacyjnych, ceni sobie również przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa w placówce oświatowej.

Stała obserwacja rynku wskazuje, że choć od roku 2013 sukcesywnie wzrasta odsetek osób zadowolonych z działania służby zdrowia, w dalszym ciągu aż dwie trzecie Polaków ocenia ją krytycznie. Stąd, po ogromnym sukcesie inicjatyw promujących bezpieczne przedsiębiorstwa i placówki oświatowe, Instytut Badań Marki podjął się innowacyjnego Projektu „Zadowolony Pacjent”. „Zadowolony Pacjent” jest innowacyjnym Projektem, dedykowanym jednostkom służby zdrowia. Na polskim rynku wdrożony został na przełomie 2015/2016 roku, a jego nadrzędny cel stanowi wyróżnienie tych placówek, które w przeciągu minionego roku dowiodły, że dysponują usługami medycznymi o najwyższym standardzie oraz stale wykazują szczególną dbałość o dobro i zdrowie swoich pacjentów. Prestiż jakim cieszy się Projekt „Zadowolony Pacjent” wynika jednak nie tylko z faktu, iż jest on wyróżnieniem dla szczególnie przykładnych jednostek służby zdrowia – wyjątkowego charakteru temu unikatowemu odznaczeniu nadaje także i to, że udzielane jest ono na wniosek samych pacjentów. Stanowi ono zatem swoiste podziękowanie placówce za okazaną pomoc oraz jej rekomendację innym pacjentom – jest to więc najwyższa z możliwych forma wyróżnienia dla placówki medycznej. Stąd też – wyszczególniając jednostki przyjazne pacjentom oraz oferujące najwyższy standard i jakość świadczonych usług medycznych – Projekt „Zadowolony Pacjent” pozwala wszystkim zainteresowanym wybrać lub zweryfikować potencjalne miejsce leczenia.

Zaufanie to podstawa. Stanowi jeden z filarów funkcjonowania rynków oraz przejawia nieocenioną wprost wartość dla wszystkich jego podmiotów – jest wiodącym wskaźnikiem ich rzetelności niezależnie od branży.

Laur Społecznego Zaufania to prestiżowa i jedyna w swoim rodzaju nagroda, jaką honorowane są przedsiębiorstwa i instytucje o najwyższej w ocenie klientów i konsumentów reputacji rynkowej. Przyznawana od roku 2016 pozwala wskazać i wyróżniać podmioty o znaczącym zaufaniu społecznym, które są swoistymi rynkowymi liderami ze względu na rzetelność oraz najwyższą jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

Na wyjątkowy charakter tej niepowtarzalnej nagrody, prócz jej unikalności i uznania jakie ze sobą niesie, składa się również i sposób jej przyznawania – Laur Społecznego Zaufania nadaje się wyłącznie na wniosek klientów i konsumentów. Stanowi on zatem swoiste podziękowanie danej firmie lub instytucji za pomyślną współpracę oraz jej rekomendację innym konsumentom – jest to najwyższa z możliwych forma wyróżnienia dla rynkowych podmiotów.


*) certyfikaty ważne są przez rok od daty wydania.

CSR – „Biznes Odpowiedzialny Społecznie” (z ang. Corporate Social Responsibility) to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną).

Projekt powstał z myślą o promowaniu krajowych firm z branży MSP i Przedsiębiorstw, które w codziennej pracy i procesie zarządzania uwzględniają nie tylko aspekty ekonomiczne, ale podejmują również działania w interesie społecznym i ekologicznym. Certyfikat jest zatem wyróżnieniem nie tylko prestiżowym ale również potwierdzającym wiarygodność i istotne miejsce firmy w środowisku społecznym. Wiarygodność ta dotyczy zarówno klientów, pracowników jak również partnerów biznesowych i instytucjonalnych firmy. Dodatkowo Projekt pozwala wybrać lub zweryfikować potencjalnego usługodawcę czy partnera biznesowego, poprzez upewnienie się, iż również i on stosuje standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, co zapewnia współpracę w oparciu o poszanowanie podobnych wartości.