„Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę”


Jim Rohn – przedsiębiorca, pisarz, mówca motywacyjny
 

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również – niezbędnego przeszkolenia ich w zakresie BHP.

Instytut Badań Marki od ponad 10 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, stąd do dyspozycji przedsiębiorstw, instytucji publicznych i osób prowadzących działalność gospodarczą - prócz bogatej oferty badań rynkowych i prestiżowych certyfikatów - oddaje także pakiet profesjonalnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizowane są one w formie samokształcenia kierowanego – jest to rozwiązanie niezwykle dogodne dla podmiotów, które m.in. ze względów czasowych i logistycznych nie mogą przeprowadzić obowiązkowych szkoleń w tradycyjnej, tj. stacjonarnej formie.


Czym jest samokształcenie kierowane?

Samokształcenie kierowane - obok instruktażu, kursu oraz seminarium - stanowi jedną ze stosowanych dziś form szkolenia pracowników i regulowane jest zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Istota samokształcenia kierowanego sprowadza się do samodzielnego pozyskiwania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności w oparciu o przekazane przez organizatora szkolenia materiały. Ponadto, dla zapewnienia najwyższych standardów nauczania, przez cały czas szkolenia jego uczestnicy mogą liczyć na fachową i merytoryczną pomoc wykwalifikowanych specjalistów, którzy dostępni są za pośrednictwem infolinii.

Przygotowane przez Instytut Badań Marki profesjonalne materiały szkoleniowe umożliwiają nie tylko przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia, ale również weryfikację uzyskanych dzięki niemu kompetencji. Pozytywne ukończenie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego wymaga pomyślnego zaliczenia testu egzaminacyjnego i potwierdzane jest imiennym, respektowanym przez organy kontrolne, zaświadczeniem – w świetle prawa jest ono równoważne z zaświadczeniem otrzymywanym na tradycyjnym szkoleniu.


Czy warto skorzystać z oferty szkoleniowej Instytutu Badań Marki?

Oczywiście – przygotowana przez nas oferta obejmuje bogaty zestaw fachowych i rzetelnie opracowanych szkoleń, dostępnych w dogodnej formie samokształcenia kierowanego. Gwarantuje to Państwu:

  • możliwość przekazania pracownikom niezbędnej wiedzy i umiejętności bez dezorganizacji planu pracy w firmie/instytucji – samokształcenie kierowane daje bowiem możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu,
  • wysoką efektywność nauczania przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych na szkolenia – samokształcenie kierowane zapewnia efekty porównywalne z tymi osiąganymi poprzez uczenie tradycyjne, w jego przypadku nikną jednak koszty wynikające m.in. z konieczności organizacji szkolenia stacjonarnego,
  • większy komfort dla pracodawcy i pracowników niż ma to miejsce w przypadku szkoleń stacjonarnych – w porównaniu z tradycyjnymi formami szkoleń samokształcenie kierowane jest znacznie mniej wymagające pod względem organizacyjnym, a jednocześnie umożliwia przeszkolenie dużej grupy pracowników w dość krótkim czasie,
  • możliwość konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą Instytutu Badań Marki przez cały czas trwania kursu – w razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo liczyć na wsparcie naszego eksperta z zakresu problematyki objętej szkoleniem,
  • dostęp do profesjonalnych i przystępnych materiałów szkoleniowych – udostępnione Państwu materiały dydaktyczne obejmują niezbędną i aktualnie obowiązującą wiedzę z zakresu wszystkich zagadnień ujętych w programie szkolenia i opracowane są w sposób zrozumiały i zgodny z wymogami ustawowymi,
  • wiarygodne potwierdzenie ukończenia szkolenia – niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu kursu otrzymają Państwo imienne zaświadczenie, które jest w pełni zgodne z wymogami polskiego prawa i honorowane przez instytucje kontrolujące,
  • brak ukrytych kosztów – płatności za przystąpienie i udział w szkoleniu dokonuje się przy odbiorze przesyłki pobraniowej z materiałami dydaktycznymi, czego potwierdzeniem jest zawsze załączona faktura VAT.