Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Instytutu Badań Marki Sp. z o.o. w Sosnowcu, niniejszym pozwolę sobie w formie pisemnej przedstawić deskrypcję działalności szkoleniowej naszej Spółki, posiadanych kompetencji, zasobów i kadry, dzięki której działalność ta jest realizowana.

W pierwszej kolejności podaję, iż świadczymy działalność szkoleniową, która od kilku lat cieszy się uznaniem naszych Klientów. Staramy się dobrać naszą ofertę w ten sposób, by sprostać wymaganiom szeregu branż i podążać za ciągłym rozwojem gospodarczym, stawiającym nowe wymagania przed przedsiębiorcami obowiązanymi zapewnić pracownikom odpowiednie bezpieczeństwo i higienę pracy.

Nadmieniam, iż w powyższym zakresie podstawę prawną naszej działalność stanowi bezpośrednio §1a pkt 5 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 ze zm.), który przewiduje realizację szkoleń w formule tzw. samokształcenia kierowanego. Taki profil działalności szkoleniowej, stosowany od kilku lat, zdaje się być optymalny w szczególności w obecnym czasie pandemii koronawirusa, kiedy możemy wyjść naprzeciw bezpieczeństwu uczestników szkoleń i zdalnie zapewniać odpowiednie zasoby pozwalające na ciągłe doskonalenie i spełnienie wymagań BHP.

Wskazuję, iż z uwagi na powyższe posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – nr ewidencyjny naszej Spółki 2.24/00144/2020.

W związku z powyższym realizujemy szkolenia w zakresie BHP, dzięki którym nasi Klienci spełnić mogą prawem przewidziane wymagania, jak również w trybie komercyjnym poszerzać wiedzę w zakresie BHP i ciągle doskonalić i ulepszać warunki pracy.

Obrazując sposób nawiązania współpracy z naszymi Klientami – uczestnikami szkoleń podaję, iż realizowane są one na podstawie umowy, która w zakresie formy stanowi umowę ustną – zawartą w oparciu o kompleksowe informacje przedstawione przez naszego konsultanta. Każdorazowo Klienci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Szkoleniu w formie samokształcenia kierowanego organizowanego przez Instytut Badań Marki Sp. z o.o. Regulamin ten reguluje kompleksowo wszystkie kwestie związane z uczestnictwem w szkoleniu.

Co najistotniejsze w opinii naszej Spółki, angażujemy odpowiednio wykształconą i wyszkoloną kadrę, która po pierwsze tworzy materiały szkoleniowe, odpowiada za spełnienie ich zgodności z przepisami prawa jak ciągłym śledzeniem wszelkich zmian. Nadto, nasza kadra weryfikuje przesyłane przez naszych Klientów testy egzaminacyjnej – realizowane po ukończeniu szkolenia i ostatecznie odpowiada za wystawienie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.

Nadto informujemy, iż nasza Spółka zajmuje się propagowaniem dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oferując szkolenia komercyjne uzupełniające, poruszające tematykę, która poszerzy posiadaną wiedzę pracodawców, ułatwia przygotowanie niezbędnej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Spektrum naszej działalności oddaje również zakres PKD wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W jaki sposób Instytut Badań Marki Spółka z o.o. świadczy swoje usługi szkoleniowe?

 1. Instytut Badań Marki świadczy swoje usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy uwzględnieniu najwyższych norm. Dobro naszych Klientów lub potencjalnych Klientów jest dla nas największym priorytetem, stąd Spółka stosuje wysokie standardy obsługi Klienta oraz zachowuje wszelkie zasady etyki podczas składania ofert handlowych.
 2. Współpraca z naszą Spółką jest nawiązywana na podstawie umów – po zapoznaniu się przez Klienta z wszystkimi istotnymi warunkami współpracy, przy czym Spółka nie podpisuje z kontrahentami umów o długofalowym charakterze, każda z umów zawierana jest w sposób odrębny na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron.
 3. Konsultant kontaktujący się ze strony IBM, podczas rozmowy przedstawia wyłącznie informację na temat zakresu oferty handlowej Spółki. Gdy Klient wyrazi zainteresowanie ofertą, Konsultant przedstawia szczegółowe warunki współpracy, które mogą przełożyć się na późniejszą umowę. Decyzja o zakupie usługi każdorazowo leży oczywiście po stronie rozmówcy.
 4. W wykonaniu zawartej umowy, kierujemy do Klienta przesyłkę „pobraniową” , zawierającą zamówione materiały (np. materiały szkoleniowe), a zatem poprzez przyjęcie przesyłki dochodzi do dodatkowego potwierdzenie woli nawiązania współpracy.
 5. Aby zapewnić Państwu najwyższy standard obsługi i satysfakcji z jakości świadczonych usług, związaliśmy każdego pracownika zatrudnionego w IBM Regulaminem Rozmowy Handlowej, który zawiera szczegółowe wytyczne w zakresie prowadzenia rozmów z kontrahentami w szczególności co do przedmiotu i ceny zakupu usługi, zaś towar do Klienta wysyłany jest tylko i wyłącznie za jego wiedzą i zgodą – na podstawie wcześniej zawartej umowy.
  Spółka dokłada wszelkich starań, aby przeprowadzane rozmowy zawsze odbywały się zgodnie z literą prawa.
 6. W razie pytań związanych z uczestnictwem w szkoleniach, IBM prowadzi infolinię i udostępnia Klientom następujące dane teleadresowe:
  Tel. 32 438 99 70
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.