REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
INSTYTUT BADAŃ MARKI SP. Z O.O.

 1. Uczestnik szkolenia zawierając umowę z Instytutem Badań Marki jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się On z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Instytut Badań Marki Sp. z o.o. [dalej IBM] organizuje, a Klient dobrowolnie przystępuje do uczestnictwa w szkoleniu w formie samokształcenia kierowanego w rozumieniu § 1a pkt 5 – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2004 r., nr 180 poz. 1860 ze zm.).
 3. Szkolenie realizowane jest na podstawie umowy z IBM, nawiązywanej ustnie podczas rozmowy telefonicznej z uprawnionym przedstawicielem IBM, który informuje o rodzaju szkolenia i warunkach współpracy, w tym o kosztach związanych z udziałem w szkoleniu.
 4. Materiał szkoleniowy stanowi: płyta CD wraz z kursem, egzemplarz testu egzaminacyjnego oraz dane do kontaktu (infolinia) ze specjalistami w zakresie objętym szkoleniem, a także faktura VAT wystawiana przez IBM. Materiał szkoleniowy przesyłany jest do uczestnika w formie przesyłki kurierskiej.
 5. Warunkiem uzyskania Zaświadczenia o odbyciu szkolenia jest wypełnienie otrzymanego testu egzaminacyjnego i po opatrzeniu go własnoręcznym podpisem, odesłanie na następujący adres:
  Instytut Badań Marki Sp. z o.o.
  ul. Modrzejowska 20
  41-200 Sosnowiec
 6. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia zostanie wystawione bez dodatkowych opłat i przesłane na adres uczestnika w terminie 14 dni od daty przesłania testu egzaminacyjnego i jego pozytywnej ocenie przez kadrę IBM.
 7. W przypadku błędnego wypełnienia testu egzaminacyjnego i braku pozytywnej oceny IBM, uczestnik szkolenia zostanie o powyższym fakcie poinformowany przez IBM drogą listową, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu powtórnego wypełnienia testu. Punkty 4) i 5) powyżej stosuje się odpowiednio.
 8. Powtórzenie testu egzaminacyjnego jest nieodpłatne, o ile przesyłka zawierająca egzemplarz testu egzaminacyjnego po poprawie, zostanie nadana nie później niż 3 (trzy) miesiące po dacie wystawienia faktury VAT, o której mowa w pkt 3) powyżej.
 9. Mając na uwadze, iż uczestnikiem szkolenia jest przedsiębiorca/jednostka publiczna z tytułu zawarcia umowy przysługują mu uprawnienia właściwe dla profesjonalnych uczestników obrotu, tj. w szczególności wyłączone jest prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 10. W razie uszkodzenia płyty CD w wyniku transportu, należy poinformować IBM drogą telefoniczną lub e-mailową, a nowy egzemplarz płyty CD zostanie do uczestnika przesłany.
 11. W razie pytań związanych z uczestnictwem w szkoleniu, IBM prowadzi infolinię i udostępnia uczestnikom następujące dane teleadresowe:
  • tel. (32) 438 99 70;
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..