„Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego
nie wiedzą inni.”

Arystoteles Onassis
 

XXI wiek to czas społeczeństwa informacyjnego. Niesie ze sobą szybki rozwój technologii teleinformatycznych, jak również znaczący wzrost roli zasobów niematerialnych w praktycznie każdej dziedzinie życia – także w biznesie.

Wiarygodna informacja rynkowa to dziś dobro niezmiernie cenne nie tylko dla konsumentów i partnerów biznesowych, ale w szczególności – dla funkcjonujących na rynku firm. Działający w zmiennym otoczeniu przedsiębiorcy mają świadomość, że właściwy odbiór sygnałów z rynku, jak również znajomość poczynań konkurencji czy opinii i preferencji klientów, mogą przekuć się na sukces ich działalności i wzrost wartości firmy. Prócz znajomości zmiennego środowiska, które ich otacza, niezwykle istotna jest dla nich zdolność do wyróżnienia się w swym biznesowym otoczeniu – zdolność rozwijania się oraz skutecznego informowania o tym swoich potencjalnych klientów...

***


Witamy na stronie internetowej Instytutu Badań Marki


Jesteśmy niezależną firmą badawczą i jak nikt doceniamy znaczenie informacji rynkowej w biznesie. Od lat wytrwale i z powodzeniem realizujemy badania rynku – prowadzimy projekty własne i zlecone przez zewnętrzne firmy, organizacje i instytucje publiczne. Znając rynkowe podmioty przyczyniamy się także do ich promowania – prowadzone przez nas projekty pozwalają wyróżniać wzorcowych przedsiębiorców prestiżowymi certyfikatami, które cieszą się niezwykle pozytywnym odbiorem wśród konsumentów i potencjalnych partnerów biznesowych. Trzecim filarem naszej działalności są szkolenia z zakresu BHP, które organizujemy dla rynkowych firm i instytucji – z naszą pomocą uzyskują one przydatną, nieraz niezbędną i ustawowo wymaganą, wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.